W tym dziale znajdziesz wszelkie przydatne informacje aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy oraz informacje na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy.

Dział zawiera także podstawowe informacje o pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom niezarejestrowanym w urzędzie.